Giá trị của "Pi" trong sô cô la

Nếu họ đã dạy tôi môn toán giống như cách mà tôi sẽ nói với bạn trong bài viết này, thì hôm nay, chắc chắn, tôi sẽ không có quá nhiều sự chuyên chế. Chà, đây là một giáo viên toán tại Davidson College, Tim Chartier, người đã tạo ra một loạt các hội thảo để giải quyết các vấn đề toán học với sô cô la.

Hình ảnh tương ứng với Tính toán số Pi với chip sô cô la. Rõ ràng là với các ví dụ nhỏ như vậy, không thể đạt được một số gần với số pi, nhưng khi nó trở nên lớn hơn nếu có thể.

Sự thật không có sự lãng phí, nếu bạn kiểm soát một số tiếng Anh, bạn đọc nguồn gốc. Để giáo sư tự giải thích nó trong blog của mình. Bây giờ tôi yêu sô cô la hơn một chút và toán học bắt đầu có vẻ đơn giản hơn một chút. Nhân tiện, trong blog của bạn, bạn có những điều rất hay với các vấn đề toán học với các ứng dụng rất trần tục.